Wanneer het ingevuld is, dan wordt tijdens het creëren van een order/het printen van een etiket gevalideerd of het meegegeven e-mail-adres een correcte structuur heeft. 

Zoniet, wordt de creatie onderbroken en krijgt men de foutmelding "Een aantal fouten zijn opgetreden bij het valideren van de bestelling". In het hoofdscherm staan dan één of meerdere contact e-mail velden rood omkaderd.


Corrigeer in dit geval het e-mail-adres, en let er vooral op dat er geen spaties voor of achter het e-mail-adres staan, daar dit een vaak voorkomend probleem is.